Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch czasownik

switch + rzeczownik
Kolokacji: 96
switch sides • switch parties • switch places • switch one's allegiance • switch positions • switch gears • switch one's focus • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 11
decide to switch • want to switch • allow to switch • consider switching • begin switching • ...
switch + przyimek
Kolokacji: 29
switch to • switch off • switch from • switch between • switch out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. switch off = wyłączać (światło, alarm, urządzenie) switch off
6. switch at = zmieniać przy switch at
9. switch in = zmieniać w switch in
10. switch for = zmieniać dla switch for
11. switch on = włączać (światło, alarm, urządzenie) switch on
12. switch during = zmieniać podczas switch during
13. switch out = zmień na zewnątrz switch out
14. switch over = przełączyć na inny kanał switch over
  • Sir, do you want me to switch over internal systems now?
  • It's surprising - or perhaps it isn't - how quickly people can switch over.
  • It does not give industry enough time to switch over.
  • So there's been plenty of time for applications to switch over and start using it.
  • She winced and closed them to switch over from her night vision.
  • They had to be using the other channel, he thought, switching over.
  • I was bored enough to switch over after 20 minutes.
  • Let's see if we can get him to switch over to English characters.
  • Then he switched over, and wrote down the letters of the reply as they came to him.
  • It is understandable that more modern computer systems are easier to switch over.
15. switch by = zmieniać przez switch by
16. switch without = zmień na zewnątrz switch without
switch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later switch • switch forth • quickly switch • automatically switch • suddenly switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.