14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch czasownik

switch + rzeczownik
Kolokacji: 96
switch sides • switch parties • switch places • switch one's allegiance • switch positions • switch gears • switch one's focus • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 11
decide to switch • want to switch • allow to switch • consider switching • begin switching • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. decide to switch = zdecyduj się zmienić decide to switch
2. allow to switch = pozwól zmienić allow to switch
3. begin switching = zacznij zmieniać begin switching
4. cause to switch = powód na włącznik cause to switch
5. keep switching = kontynuuj zmienianie keep switching
6. try switching = spróbuj zmieniać try switching
7. forced to switch = zmuszony na włącznik forced to switch
8. start switching = zacznij zmieniać start switching
9. recommend switching = poleć zmienianie recommend switching
(2) want, consider
Kolokacji: 2
switch + przyimek
Kolokacji: 29
switch to • switch off • switch from • switch between • switch out • ...
switch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later switch • switch forth • quickly switch • automatically switch • suddenly switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.