"switch sports" — Słownik kolokacji angielskich

switch sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana sporty
  1. switch czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then she decided to switch sports to beach volleyball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo