BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch czasownik

switch + rzeczownik
Kolokacji: 96
switch sides • switch parties • switch places • switch one's allegiance • switch positions • switch gears • switch one's focus • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 11
decide to switch • want to switch • allow to switch • consider switching • begin switching • ...
switch + przyimek
Kolokacji: 29
switch to • switch off • switch from • switch between • switch out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. switch off = wyłączać (światło, alarm, urządzenie) switch off
6. switch at = zmieniać przy switch at
9. switch in = zmieniać w switch in
10. switch for = zmieniać dla switch for
  • I wouldn't switch places with him for all the money in the world.
  • He had switched his number to 13 for this season.
  • I switch on the fire and warm my hands for a bit.
  • Switched it for his - and he'd never have known the difference.
  • We went up slowly, switching back four times for each floor.
  • He may switch to the new identity for the rest of the game, starting with 2 life points.
  • The series switched to color for the second and third seasons.
  • He switched to defensive end for his next two years.
  • He switched the radio on, just for the company of voices.
  • Each morning he first switched on the power for his terminal.
11. switch on = włączać (światło, alarm, urządzenie) switch on
12. switch during = zmieniać podczas switch during
13. switch out = zmień na zewnątrz switch out
14. switch over = przełączyć na inny kanał switch over
15. switch by = zmieniać przez switch by
16. switch without = zmień na zewnątrz switch without
switch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later switch • switch forth • quickly switch • automatically switch • suddenly switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.