BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
  • Rock stars, after all, have very specific needs of their own.
  • Now, the players are making money and television has made them into rock stars.
  • Then there is the problem of the rock star herself.
  • Rock stars are always late so you won't miss any of the show.
  • Johnson became a perfect model for the 1960's rock star.
  • He was also one of America's most successful rock stars.
  • Of course, many rock stars did indeed die before they got old.
  • He was more comfortable being a rock star than the rest of us.
  • I want my rock stars to be larger than life, you know?
  • I was having breakfast recently with someone who's a rock star and he's a friend.
2. diamond star = diamentowa gwiazda diamond star
3. carbon star = gwiazda węglowa carbon star
4. crystal star = gwiazda kryształowa crystal star
(3) guest, background
Kolokacji: 2
(7) Hollywood, Bollywood
Kolokacji: 2
(8) porn, recording, porno
Kolokacji: 3
(11) gold, gilt
Kolokacji: 2
(12) neutron, Quark
Kolokacji: 2
(17) Evening, Morning, Twilight
Kolokacji: 3
(19) Death, soap, Twinkle
Kolokacji: 3
(20) tennis, Disney, service
Kolokacji: 3
(21) sea, Pacific
Kolokacji: 2
(22) opera, crossover
Kolokacji: 2
(25) league, Pole
Kolokacji: 2
(26) reality, world
Kolokacji: 2
(27) David, Patrick
Kolokacji: 2
(29) screen, cover, feather
Kolokacji: 3
(30) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(31) companion, Pawn
Kolokacji: 2
(33) school, college, Christmas
Kolokacji: 3
(34) Dog, rogue
Kolokacji: 2
(35) solo, prep
Kolokacji: 2
(36) Phantasy, Idol
Kolokacji: 2
(37) summer, Sirius
Kolokacji: 2
(38) Lady, Housewife
Kolokacji: 2
(39) name, Celebrity
Kolokacji: 2
(40) a, o
Kolokacji: 2
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.