ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. eventually split = ostatecznie podzielić eventually split
2. finally split = w końcu podzielić finally split
  • Later that century the Empire was finally split up into an eastern and a western part.
  • On 20 July 2007 a third explosion finally split the ship in two.
  • The duo finally split in 1970 and both went their separate ways.
  • The police and security services were finally split in 1954 to become:
  • They finally split in 1971 after being continually turned down and out of work.
  • This was recorded 2 weeks before the 101ers finally split.
  • The rest of the band finally split in 1996.
  • This latter campaign was a failure had now finally split the liberals and working men.
  • After a number of personnel changes the band finally split in 1995.
  • Last week, though, the green finally split to show a splash of pink.
3. initially split = początkowo podzielić initially split
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.