BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) time, season
Kolokacji: 2
(2) tablet, stock, lip
Kolokacji: 3
(5) Somalia, water, way
Kolokacji: 3
1. split Somalia = rozdarcie Somalia split Somalia
2. split water = rozdarcie woda split water
3. split several ways = podzielony kilka sposób split several ways
  • They are told through a narrator who has split four ways.
  • With the national vote split three ways, what positions should the press and broadcasting take up?
  • You'd have to make a lot more money to split 12 ways.
  • The winning team takes home $55,000 - and that has to be split four ways.
  • The panel split three ways on how to fix these problems.
  • The Mute told him that all they'd found was on the ground - waiting to be split two ways.
  • By 1824 the party was split 4 ways and lacked a center.
  • Another version of the story says that the tribe split three ways.
  • And it is not going to be split so many ways.
  • In 1997, the old 904 area code was split three ways.
(6) Microsoft
Kolokacji: 1
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.