BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) time, season
Kolokacji: 2
(2) tablet, stock, lip
Kolokacji: 3
(5) Somalia, water, way
Kolokacji: 3
1. split Somalia = rozdarcie Somalia split Somalia
  • What need the conference do is that to change capital from MOGADISHO TO HARGEISA, and give Somaliland leadership other wise need to split Somalia officially.
  • This Tobby is successionist and eager to split Somalia but he won't achieve that Inshallah.
2. split water = rozdarcie woda split water
3. split several ways = podzielony kilka sposób split several ways
(6) Microsoft
Kolokacji: 1
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.