BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. eventually split = ostatecznie podzielić eventually split
  • These various business activities were eventually split up in the 1980s.
  • They eventually split in 1979, at which point Russell drifted out of the music industry for a while.
  • The band eventually split up after several members moved to London.
  • They eventually split up and finished their career in 2008.
  • This was the original sect, from which two others eventually split.
  • The family will eventually split up in late fall or early winter.
  • No agreement was reached, and the two armies eventually split, each going their separate ways.
  • They eventually split up because of different interests in music genres.
  • In 1996 he decided to start working on his own, and eventually split with Pyton.
  • They eventually split up in 1968, which lasted more than six years.
2. finally split = w końcu podzielić finally split
3. initially split = początkowo podzielić initially split
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.