ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"small" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

small przymiotnik

small + rzeczownik
Kolokacji: 2403
small town • small group • small number • small business • small amount • small village • small size • small piece • small island • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. small number = niewielka liczba small number
14. small scale = niewielka skala small scale
15. small percentage = niewielki procent small percentage
18. small fraction = mały ułamek small fraction
19. small unit = oddzialik small unit
21. small tree = małe drzewo small tree
22. small hole = mała dziura small hole
23. small band = nieliczny zespół small band
24. small talk = rozmowa towarzyska, rozmowa na błahe tematy, gadka szmatka small talk
25. small stream = mały strumień small stream
26. small minority = niewielka mniejszość small minority
29. small fish = niewielka ryba small fish
30. small farm = małe gospodarstwo small farm
32. small screen = mały ekran (telewizja) small screen
33. small apartment = mieszkanko small apartment
34. small object = mały przedmiot small object
37. small craft = niewielki statek small craft
38. small plane = mały samolot, samolocik small plane
39. small crowd = nieliczny tłum small crowd
40. small print = drobna czcionka, drobny druk small print
41. small bird = niewielki ptak small bird
42. small detail = niewielki szczegół small detail
43. small proportion = niewielka część small proportion
44. small creature = mała istota żywa small creature
46. small increase = niewielki wzrost small increase
47. small farmer = hektarowy gospodarz small farmer
48. small bowl = wazka small bowl
49. small dose = niewielka dawka small dose
51. small fee = niewielka opłata small fee
52. small mammal = niewielki ssak small mammal
53. small intestine = jelito cienkie small intestine
55. small fortune = mała fortuna (duża suma pieniędzy) small fortune
58. small enterprise = drobna przedsiębiorczość small enterprise
59. small sample = mała próbka small sample
60. small bottle = butelczyna small bottle
  • Her eyes found the small plate in front of me.
  • I found many of the small plates to be pretty large.
  • At another table, two men were talking business over several small plates.
  • Two or more small plates are brought to the table.
  • The small plates range in price from $2.25 to $6.
  • He bent close to where the small plate had moved.
  • There is also a smaller plate, same size as No. 10.
  • Simple small white plates with blue and red trim are only $3.
  • Since small plates seemed to be the book's focal point, I decided to start with those.
  • This means good food on small plates, which we'd already assumed.
62. small pond = oczko wodne small pond
64. small volume = niewielka pojemność small volume
66. small cottage = niewielki domek small cottage
67. small fleet = nieliczna flota small fleet
68. small margin = niewielki margines small margin
69. small venue = małe miejsce small venue
70. small cut = ciche cięcie small cut
71. small sum = niewielka kwota small sum
72. small saucepan = niewielki rondel small saucepan
73. small molecule = mała cząsteczka small molecule
74. small cabin = niewielka kabina small cabin
76. small plot = cicha fabuła small plot
77. small gesture = mały gest small gesture
79. small segment = mały segment small segment
80. small pile = mała sterta small pile
82. small parcel = paczuszka small parcel
83. small profit = niewielki zysk small profit
84. small gain = niewielki przyrost small gain
85. small contingent = nieliczna reprezentacja small contingent
86. small cafe = niewielka kawiarnia small cafe
87. small strip = mały pas small strip
88. small hut = niewielka szopa small hut
89. small dot = kropeczka small dot
90. small ensemble = nieliczny zespół small ensemble
91. small pot = garnuszek small pot
92. small contribution = cichy artykuł small contribution
95. small dish = mała potrawa small dish
96. small coin = pieniążek small coin
98. small handful = garsteczka small handful
99. small chunk = mały kawał small chunk
100. small stature = niewielka postura small stature
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
czasownik + small
Kolokacji: 20
grow smaller • look small • feel small • make small • start small • become smaller • ...
przysłówek + small
Kolokacji: 71
relatively small • comparatively small • fairly small • considerably smaller • slightly smaller • extremely small • somewhat smaller • ...
small + przyimek
Kolokacji: 18
small for • small in • small by • small to • small of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.