"small bird" — Słownik kolokacji angielskich

small bird kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki ptak
  1. small przymiotnik + bird rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She put him in mind of some small, brown bird.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo