"small apartment" — Słownik kolokacji angielskich

small apartment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanko
  1. small przymiotnik + apartment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he has a very small apartment, with room only for him.

powered by  eTutor logo