"small plot" — Słownik kolokacji angielskich

small plot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicha fabuła
  1. small przymiotnik + plot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All are welcome no matter if you only have a small plot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo