14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"significant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

significant przymiotnik

significant + rzeczownik
Kolokacji: 626
significant change • significant number • significant role • significant amount • significant contribution • significant difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. significant role = znacząca rola significant role
12. significant effect = znaczący skutek significant effect
16. significant factor = znaczący czynnik significant factor
17. significant step = znaczący krok significant step
21. significant risk = znaczące ryzyko significant risk
23. significant advantage = znacząca korzyść significant advantage
25. significant source = znaczne źródło significant source
26. significant benefit = znacząca korzyść significant benefit
27. significant threat = znacząca groźba significant threat
28. significant shift = znacząca zmiana significant shift
29. significant challenge = znaczące wyzwanie significant challenge
30. significant gain = znaczny przyrost significant gain
31. significant achievement = znaczące osiągnięcie significant achievement
36. significant saving = znaczna oszczędność significant saving
41. significant drop = znaczny spadek significant drop
42. significant degree = znaczny stopień significant degree
46. significant issue = znacząca kwestia significant issue
47. significant victory = znaczące zwycięstwo significant victory
49. significant share = znacząca akcja significant share
52. significant presence = znaczna obecność significant presence
54. significant level = znaczący poziom significant level
55. significant support = znaczące poparcie significant support
56. significant figure = znaczna figura significant figure
57. significant success = znaczący sukces significant success
58. significant force = znaczna siła significant force
59. significant works = znaczny pracuje significant works
60. significant aspect = znaczący aspekt significant aspect
62. significant way = znaczna droga significant way
65. significant area = znaczny obszar significant area
66. significant work = znacząca praca significant work
72. significant cost = znaczący koszt significant cost
73. significant action = znaczne działanie significant action
74. significant collection = znaczące kolekcjonowanie significant collection
77. significant delay = znaczne opóźnienie significant delay
80. significant concern = znaczne zainteresowanie significant concern
81. significant departure = znaczące odstępstwo significant departure
82. significant value = znaczna wartość significant value
83. significant reform = znaczna reforma significant reform
84. significant cut = znaczące cięcie significant cut
85. significant site = znacząca witryna significant site
87. significant activity = znaczna działalność significant activity
89. significant move = znaczący ruch significant move
90. significant disparity = znaczna nierówność significant disparity
94. significant piece = znaczny kawałek significant piece
95. significant rise = znaczny wzrost significant rise
96. significant moment = znaczny moment significant moment
97. significant concession = znaczące ustępstwa significant concession
98. significant milestone = znaczący kamień milowy significant milestone
99. significant consequence = znacząca konsekwencja significant consequence
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 108
czasownik + significant
Kolokacji: 7
consider significant • prove significant • become significant • deem significant • find significant • ...
przysłówek + significant
Kolokacji: 48
most significant • statistically significant • historically significant • highly significant • particularly significant • especially significant • ...
significant + przyimek
Kolokacji: 15
significant for • significant in • significant to • significant of • significant at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.