"significant time" — Słownik kolokacji angielskich

significant time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny czas
  1. significant przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But his only significant time with the first team came in one game.

    Podobne kolokacje: