"round" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

round czasownik

round + rzeczownik
Kolokacji: 8
round a bend • round the corner • round a curve • round Cape Horn • round edges • ...
round + przyimek
Kolokacji: 17
round up • round out • round off • round on • round with • ...
round + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
well rounded • slightly rounded • round about • broadly rounded • somewhat rounded • ...

round rzeczownik

rzeczownik + round
Kolokacji: 60
opening round • round of the NFL Draft • round of the FA Cup • round of the World Championship • round of the season • ...
round + rzeczownik
Kolokacji: 8
Round Lake • Round Hill • Round Midnight • round trip • Round Mountain • ...
round + czasownik
Kolokacji: 46
round begins • round takes • round goes • round ends • round starts • ...
czasownik + round
Kolokacji: 129
draft in the round • select in the round • eliminate in the round • defeat in the round • win the round • win in the round • ...
przymiotnik + round
Kolokacji: 95
final round • new round • preliminary round • late round • early round • current round • previous round • later round • daily round • ...
przyimek + round
Kolokacji: 23
between rounds • with several rounds • over several rounds • until the round • through several rounds • ...

round przymiotnik

round + rzeczownik
Kolokacji: 123
round trip • round face • round table • round head • round eye • round hole • round tower • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.