"qualification round" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwalifikacje naokoło
  1. qualification rzeczownik + round rzeczownik
    Silna kolokacja

    There were a qualification round held to determine the final participants.

powered by  eTutor logo