"qualification tournament" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): turniej kwalifikacji
  1. qualification rzeczownik + tournament rzeczownik
    Silna kolokacja

    A total of 14 teams took part in the qualification tournaments.

powered by  eTutor logo