"round eye" — Słownik kolokacji angielskich

round eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół oka
  1. round przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He looked at the robot animal with big, round eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "round eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "round eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik