"round" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

round rzeczownik

rzeczownik + round
Kolokacji: 60
opening round • round of the NFL Draft • round of the FA Cup • round of the World Championship • round of the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. opening round = otwierając naokoło opening round
2. round of the season = naokoło z pory roku round of the season
3. round of Gloucester Trophy = naokoło z Gloucester Trophy round of Gloucester Trophy
4. elimination round = eliminacja naokoło elimination round
8. round of ammunition = jednostka amunicji (np. pocisk albo kulka) round of ammunition
10. Uruguay Round = Urugwaj naokoło Uruguay Round
11. qualification round = kwalifikacje naokoło qualification round
12. round of golf = partyjka golfa round of golf
14. round of voting = tura głosowania round of voting
15. round of the Cheltenham = naokoło z Cheltenham round of the Cheltenham
16. round of talks = naokoło z rozmów round of talks
17. round of cuts = naokoło z cięć round of cuts
18. round of elections = naokoło z wyborów round of elections
19. round of the event = naokoło z wydarzenia round of the event
20. FA Cup round = FA Filiżanka naokoło FA Cup round
21. round of drinks = naokoło z napojów round of drinks
22. artillery round = artyleria naokoło artillery round
23. round of the Formula = naokoło z Formuły round of the Formula
24. mm round = mm naokoło mm round
25. practice round = praktyka naokoło practice round
round + rzeczownik
Kolokacji: 8
Round Lake • Round Hill • Round Midnight • round trip • Round Mountain • ...
round + czasownik
Kolokacji: 46
round begins • round takes • round goes • round ends • round starts • ...
czasownik + round
Kolokacji: 129
draft in the round • select in the round • eliminate in the round • defeat in the round • win the round • win in the round • ...
przymiotnik + round
Kolokacji: 95
final round • new round • preliminary round • late round • early round • current round • previous round • later round • daily round • ...
przyimek + round
Kolokacji: 23
between rounds • with several rounds • over several rounds • until the round • through several rounds • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.