BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"replace" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

replace czasownik

replace + rzeczownik
Kolokacji: 192
replace part • replace the advice • replace the bridge • replace windows • replace equipment • replace soldiers • replace members • ...
czasownik + replace
Kolokacji: 63
need replacing • begin replacing • plan to replace • seek to replace • intended to replace • hired to replace • designed to replace • ...
replace + przyimek
Kolokacji: 35
replaced by • replace with • replaced after • replaced during • replaced before • ...
replace + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
eventually replaced • gradually replaced • largely replaced • quickly replaced • completely replace • temporarily replaced • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.