BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"replaced after" — Słownik kolokacji angielskich

replaced after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastąpiony potem
  1. replace czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The rest of the building was replaced after a 1927 fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo