BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"replace with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "replace with" po angielsku

phrasal verb
 1. zastępować coś czymś
  Many of the workers were replaced with machines. (Wielu pracowników zastąpiono maszynami.)
  Replace the broken glass with a new one. (Zastąp pękniętą szklankę nową.)
  Replace the dark green paint with a lighter shade. (Zastąp ciemnozieloną farbę jaśniejszym odcieniem.)

"replace with" — Słownik kolokacji angielskich

replace with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastąp
 1. replace czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  What if they wanted to replace all of you with their own men?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo