KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"replace one's fleet" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastępować czyjś flota
  1. replace czasownik + fleet rzeczownik
    Silna kolokacja

    It bought 100 of the Ford vehicles, replacing its entire fleet.

powered by  eTutor logo