"assign to the Atlantic Fleet" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): beneficjent do Atlantyku Flota
  1. assign czasownik + fleet rzeczownik
    Silna kolokacja

    The ship was then assigned to the 1st Fleet until 15 November 1924.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo