"destroy the fleet" — Słownik kolokacji angielskich

destroy the fleet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozgrom flotę
  1. destroy czasownik + fleet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And perhaps it will take a disease destroying your fleet before you can do the same."

powered by  eTutor logo