"repeatedly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

repeatedly przysłówek

czasownik + repeatedly
Kolokacji: 336
repeatedly ask • repeatedly denied • repeatedly try • repeatedly called • repeatedly told • repeatedly stated • repeatedly warned • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
8. repeatedly fail = ciągle doznaj niepowodzenia repeatedly fail
14. repeatedly said = ciągle powiedzieć repeatedly said
31. repeatedly hit = ciągle uderz repeatedly hit
34. stabbed repeatedly = pchnięty nożem ciągle stabbed repeatedly
43. repeatedly argued = ciągle posprzeczać się repeatedly argued

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.