BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeatedly warned" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly warned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle ostrzec
  1. warn czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We have been warned repeatedly of that need but did nothing.

powered by  eTutor logo