"repeatedly broken" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: repeatedly break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle rozbity
  1. break czasownik + repeatedly przysłówek
    Luźna kolokacja

    His sons have also repeatedly broken the national record at the 400m.