"repeatedly break" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle rozbij
  1. break czasownik + repeatedly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    His sons have also repeatedly broken the national record at the 400m.