"lie repeatedly" — Słownik kolokacji angielskich

lie repeatedly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam ciągle
  1. lie czasownik + repeatedly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He is later forced to repeatedly lie to her parents at breakfast the following morning.

    Podobne kolokacje: