Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"quickly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quickly przysłówek

czasownik + quickly
Kolokacji: 860
move quickly • grow quickly • quickly turn • quickly learn • rise quickly • quickly follow • quickly spread • quickly add • act quickly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. grow quickly = urośnij szybko grow quickly
3. quickly turn = szybko obróć się quickly turn
5. rise quickly = wzrośnij szybko rise quickly
8. quickly spread = szybko rozłóż quickly spread
10. act quickly = działaj szybko act quickly
11. quickly become = szybko stój się quickly become
18. walk quickly = chodź szybko walk quickly
22. glance quickly = spojrzenie szybko glance quickly
24. quickly fade = szybko przygaśnij quickly fade
29. quickly fill = szybko napełnij się quickly fill
32. quickly settle = szybko uspokój się quickly settle
33. adapt quickly = przystosuj szybko adapt quickly
34. quickly pull = szybko pociągnij quickly pull
36. quickly vanish = szybko zniknij quickly vanish
39. quickly adopted = szybko zaadoptować quickly adopted
42. step quickly = krok szybko step quickly
45. answer quickly = pośpiesz z odpowiedzią answer quickly
47. quickly draw = szybko narysuj quickly draw
50. quickly slip = szybko pośliźnij się quickly slip
51. quickly find = szybko znajdź quickly find
54. quickly begin = szybko zacznij quickly begin
55. quickly lose = szybko przegraj quickly lose
57. quickly sell = szybko sprzedaj quickly sell
58. quickly agree = szybko zgódź się quickly agree
59. quickly join = szybko dołącz quickly join
60. come quickly = przyjdź szybko come quickly
61. quickly run = szybko pobiec quickly run
62. die quickly = umrzyj szybko die quickly
63. end quickly = koniec szybko end quickly
64. quickly lead = szybko zaprowadź quickly lead
68. climb quickly = wespnij się szybko climb quickly
70. quickly put = szybko połóż quickly put
72. quickly prove = szybko udowodnij quickly prove
74. say quickly = powiedz szybko say quickly
76. look quickly = popatrz szybko look quickly
79. go quickly = pójdź szybko go quickly
80. quickly start = szybko zacznij quickly start
81. ask quickly = zapytaj szybko ask quickly
84. arrive quickly = przybądź szybko arrive quickly
87. quickly see = szybko zobacz quickly see
89. think quickly = pomyśl szybko think quickly
90. reply quickly = odpowiedz szybko reply quickly
93. quickly win = szybko wygraj quickly win
94. quickly jump = szybko skocz quickly jump
95. quickly stop = szybko zatrzymaj się quickly stop
96. quickly set = szybko umieść quickly set
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 112
quickly + przymiotnik
Kolokacji: 6
quickly apparent • quickly able • quickly possible • quickly evident • quickly available • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.