"quickly run" — Słownik kolokacji angielskich

quickly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko pobiec
  1. run czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He took a few courses but quickly ran out of money.

    Podobne kolokacje: