"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open czasownik

open + rzeczownik
Kolokacji: 269
open fire • open negotiations • open day • open talks • open one's eyes • open one's mouth • open one's markets • open one's hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. open fire = otworzyć ogień open fire
2. open negotiations = rozpocząć rokowania, otwierać negocjacje open negotiations
3. open day = dzień otwarty open day
4. open talks = szczere rozmowy open talks
8. open one's hand = otwierać czyjś ręka open one's hand
10. open one's heart = mówić otwarcie o swoich uczuciach open one's heart
11. open one's arms = otwierać czyjś ramiona open one's arms
13. open one's home = otwierać czyjś dom open one's home
14. open one's borders = otwierać czyjś granice open one's borders
15. open one's campaign = otwierać czyjś kampania open one's campaign
16. open ceremony = otwarta ceremonia open ceremony
17. open one's lips = otwierać czyjś wargi open one's lips
18. open one's place = otwierać czyjś miejsce open one's place
19. open one's briefcase = otwierać czyjś teczka open one's briefcase
21. open time = otwarty czas open time
22. open weekend = otwarty weekend open weekend
23. open the floodgates = pozwolić na swobodny napływ open the floodgates
24. open one's purse = otwierać czyjś portfel open one's purse
25. open areas = tereny odkryte open areas
26. open one's wallet = otwierać czyjś portfel open one's wallet
27. open opportunities = otwarte okazje open opportunities
28. open wounds = rany otwarte open wounds
30. open an account = otworzyć rachunek (w banku lub sklepie) open an account
33. open up markets = otwarty w górę rynków open up markets
35. open the lid = otwieraj wieczko open the lid
36. open a crack = otworzyć, uchylić (np. drzwi) open a crack
37. open the gate = otwórz szlaban open the gate
39. open the hatch = otworzyć luk (na statku, w samolocie itp.) open the hatch
41. open up opportunities = otwarty w górę okazji open up opportunities
42. open one's economy = otwierać czyjś gospodarka open one's economy
50. open a file = otworzyć plik (w programie komputerowym) open a file
51. plan to open = plan otwarcia plan to open
52. open a can = otwórz puszkę open a can
53. open one's jaws = otwierać czyjś szczęki open one's jaws
56. open the lock = rozpocznij zamek open the lock
57. open hearings = słuchy przy drzwiach otwartych open hearings
62. open one's mail = otwierać czyjś poczta open one's mail
70. open a plant = otwórz roślinę open a plant
71. open the Somalia country = otwierać Somalię kraj open the Somalia country
72. open the way = otwórz drogę open the way
76. open one's firm = otwierać czyjś firma open one's firm
77. open the case = otwórz przypadek open the case
78. open a series = otwórz serię open a series
80. open a museum = otwórz muzeum open a museum
81. open the half = otwórz połowę open the half
82. open the batting = otwórz odbijanie open the batting
83. open an inquiry = rozpoczynać śledztwo open an inquiry
84. open the game = rozpocznij grę open the game
85. open a front = otwórz front open a front
86. open avenues = otwarte aleje open avenues
91. open a path = otwórz drogę open a path
93. open a lead = otwórz wskazówkę open a lead
94. open the station = otwórz stację open the station
96. open one's fingers = otwierać czyjś palce open one's fingers
100. open night = otwarta noc open night
czasownik + open
Kolokacji: 63
begin opening • scheduled to open • plan to open • try to open • expected to open • decide to open • begin to open • hope to open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 73
open up • open onto • open until • open out • open to • ...
open + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
officially opened • open wide • formally opened • slowly open • newly open • open daily • suddenly open • fully open • finally open • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.