"open talks" — Słownik kolokacji angielskich

open talks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczere rozmowy
  1. open czasownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "If that means we have to open talks with these people, then we should."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo