BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"notable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

notable przymiotnik

notable + rzeczownik
Kolokacji: 313
notable exception • notable example • notable feature • notable event • notable figure • notable building • Notable alumnus • ...
czasownik + notable
Kolokacji: 3
consider notable • make notable • become notable
przysłówek + notable
Kolokacji: 8
most notable • particularly notable • especially notable • notable mainly • historically notable • ...
notable + przyimek
Kolokacji: 15
notable among • notable for • notable in • notable of • notable to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.