Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"notable book" — Słownik kolokacji angielskich

notable book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka znakomitości
  1. notable przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The year 1973 in literature involved several significant events and the writing of many notable books.