BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"notable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

notable przymiotnik

notable + rzeczownik
Kolokacji: 313
notable exception • notable example • notable feature • notable event • notable figure • notable building • Notable alumnus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 73
2. notable example = przykład znakomitości notable example
4. notable event = wydarzenie znakomitości notable event
5. notable figure = liczba znakomitości notable figure
8. notable success = sukces znakomitości notable success
9. notable artist = artysta znakomitości notable artist
10. notable works = znakomitość pracuje notable works
11. notable achievement = osiągnięcie znakomitości notable achievement
15. notable change = zmiana znakomitości notable change
16. notable book = książka znakomitości notable book
17. notable player = gracz znakomitości notable player
18. notable film = znakomitość film notable film
19. notable case = przypadek znakomitości notable case
21. notable role = rola znakomitości notable role
22. notable person = osoba znakomitości notable person
23. notable member = znakomitość członek notable member
24. notable resident = mieszkaniec znakomitości notable resident
25. notable work = znakomitość praca notable work
27. notable landmark = znakomitość punkt orientacyjny notable landmark
28. notable appearance = wygląd znakomitości notable appearance
29. notable student = znakomitość student notable student
30. notable writer = pisarz znakomitości notable writer
31. notable actor = aktor znakomitości notable actor
32. notable victory = zwycięstwo znakomitości notable victory
33. notable guest = znakomitość gość notable guest
34. notable project = znakomitość projekt notable project
37. notable author = autor znakomitości notable author
38. notable act = akt znakomitości notable act
39. notable aspect = aspekt znakomitości notable aspect
41. notable incident = incydent znakomitości notable incident
42. notable one = znakomitość jeden notable one
43. notable song = piosenka znakomitości notable song
44. notable band = zespół znakomitości notable band
45. notable collection = kolekcjonowanie znakomitości notable collection
46. notable result = wynik znakomitości notable result
47. notable performer = wykonawca znakomitości notable performer
48. notable moment = moment znakomitości notable moment
49. notable architect = architekt znakomitości notable architect
50. notable name = imię znakomitości notable name
51. notable woman = znakomitość kobieta notable woman
52. notable addition = dodanie znakomitości notable addition
53. notable place = miejsce znakomitości notable place
55. notable release = znakomitość zwolnienie notable release
56. notable recording = znakomitość nagrywanie notable recording
58. notable leader = przywódca znakomitości notable leader
59. notable game = gra znakomitości notable game
60. notable career = znakomitość kariera notable career
61. notable structure = struktura znakomitości notable structure
62. notable family = znakomitość rodzina notable family
63. notable scholar = uczony znakomitości notable scholar
64. notable character = znakomitość charakter notable character
65. notable composer = kompozytor znakomitości notable composer
66. notable pupil = uczeń znakomitości notable pupil
67. notable site = miejsce znakomitości notable site
69. notable instance = przypadek znakomitości notable instance
71. notable attraction = atrakcyjność znakomitości notable attraction
72. Notable bearer = Zwiastun znakomitości Notable bearer
73. notable part = część znakomitości notable part
czasownik + notable
Kolokacji: 3
consider notable • make notable • become notable
przysłówek + notable
Kolokacji: 8
most notable • particularly notable • especially notable • notable mainly • historically notable • ...
notable + przyimek
Kolokacji: 15
notable among • notable for • notable in • notable of • notable to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.