"Notable Book" — Słownik kolokacji angielskich

Notable Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: notable book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Znakomitość Książka
  1. notable przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The year 1973 in literature involved several significant events and the writing of many notable books.

    Podobne kolokacje: