eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invade czasownik

invade + rzeczownik
Kolokacji: 119
invade Kuwait • invade Iraq • invade Poland • invade one's privacy • invade one's territory • invade England • invade France • ...
czasownik + invade
Kolokacji: 5
try to invade • plan to invade • dare invade • begin invading • prepare to invade
invade + przyimek
Kolokacji: 15
invade from • invade in • invade with • invade on • invade by • ...
invade + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
successfully invade • eventually invade • repeatedly invaded • suddenly invaded • actually invade • ...
3. actually invade = faktycznie najedź actually invade
4. later invade = później najedź later invade
5. frequently invaded = często najeżdżać frequently invaded
6. simultaneously invade = jednocześnie najedź simultaneously invade
7. twice invaded = dwa razy najechać twice invaded
8. constantly invade = ciągle najedź constantly invade
9. regularly invade = regularnie najedź regularly invade
10. secretly invaded = potajemnie najechać secretly invaded
(2) eventually, finally
Kolokacji: 2
(3) suddenly, quickly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.