eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invade czasownik

invade + rzeczownik
Kolokacji: 119
invade Kuwait • invade Iraq • invade Poland • invade one's privacy • invade one's territory • invade England • invade France • ...
czasownik + invade
Kolokacji: 5
try to invade • plan to invade • dare invade • begin invading • prepare to invade
invade + przyimek
Kolokacji: 15
invade from • invade in • invade with • invade on • invade by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) from, in, with, on, by, ...
Kolokacji: 15
1. invade from = najeżdżać z invade from
2. invade in = najeżdżać w invade in
3. invade with = najeżdżać z invade with
4. invade on = najeżdżać na invade on
5. invade by = najeżdżać przez invade by
6. invade during = najeżdżać podczas invade during
7. invade at = najeżdżać przy invade at
8. invade to = najeżdżać aby invade to
9. invade through = najedź całkowicie invade through
10. invade under = najedź poniżej invade under
11. invade after = najedź potem invade after
12. invade without = najedź na zewnątrz invade without
13. invade for = najeżdżać dla invade for
14. invade into = najeżdżać do invade into
15. invade over = najeżdżać ponad invade over
invade + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
successfully invade • eventually invade • repeatedly invaded • suddenly invaded • actually invade • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.