TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade through" — Słownik kolokacji angielskich

invade through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najedź całkowicie
  1. invade czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    German troops invaded through Bulgaria, creating a second front.

    Podobne kolokacje: