"invade from" — Słownik kolokacji angielskich

invade from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać z
  1. invade czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Not the ones who invaded from the sky forty years ago.

    Podobne kolokacje: