ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invade in" — Słownik kolokacji angielskich

invade in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać w
  1. invade czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They have invaded California just in the last few years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo