ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invade with" — Słownik kolokacji angielskich

invade with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać z
  1. invade czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    A country can only invade countries with a shared border.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo