TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"invaded on" — Słownik kolokacji angielskich

invaded on kolokacja
Popularniejsza odmiana: invade on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najechany na
  1. invade czasownik + on przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    "Go invade someone else's privacy on the excuse of official business."

    Podobne kolokacje: