ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invade Iraq" — Słownik kolokacji angielskich

invade Iraq kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najedź Irak
  1. invade czasownik + Iraq rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He discusses the need to invade Iraq, and the possible ways of going about it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo