"invade one's privacy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać czyjś prywatność
  1. invade czasownik + privacy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have no right to invade my privacy, not even in your own house.

powered by  eTutor logo