ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invade Poland" — Słownik kolokacji angielskich

invade Poland kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokonaj inwazji na Polskę
  1. invade czasownik + Poland rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Germany invaded Poland in the early morning hours of 1 September 1939.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo