TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade at" — Słownik kolokacji angielskich

invade at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać przy
  1. invade czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    Let's just say that I don't like my privacy invaded at any time, by anyone.

    Podobne kolokacje: